کلاب گوشت

ژامبون گوشت فرآوری شده، پنیر تست گودا، نان تست سفید