کلاب بوقلمون

ژامبون بوقلمون فرآوری شده، پنیر تست گودا، نان تست سفید