میلک شیک بادام زمینی

بستنی وانیل، شیر، کره بادام زمینی