قهوه سرد دم

150 میلی لیتر قهوه عصاره گیری شده به روش سرد دم