شکلات داغ خامه ای

شکلات سفید گرم، شیر، طعم دهنده وانیل