سیب زمینی

سیب زمینی سرخ شده، ادویه مخصوص، سس پنیر