چای دارچین و زنجبیل

چای سیاه معطر، دارچین، زنجبیل، عسل، لیمو