میلک شیک توت فرنگی

بستنی وانیل، توت فرنگی، شیر، خامه