موکا زعفران

اسپرسو، 300 میلی لیتر شیر، طعم دهنده شکلات و زعفران