سزار با مرغ گریل

فیله مرغ گریل، کاهو، گوجه گیلاسی، کروتان، سس سزار