منوی سیت

قهوه بر پایه اسپرسو
قهوه سرد بر پایه اسپرسو
قهوه دمی
نوشیدنی گرم
چای و دمنوش
کیک و شیرینی
نوشیدنی طبیعی
اسموتی
میلک شیک
صبحانه و میان وعده
پنینی
سالاد